Projekty Unijne

Projekt współfinansowany ze środków REACT-EU dla Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.07.2023- 31.12.2023
Całkowita wartość projektu: 621 142,20 PLN
Kwota dofinansowania projektu: 328 853,59 PLN

W dniu 26.06.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa  „PULANNA” Sp. z o.o. w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację prac termomodernizacyjnych, dzięki którym ograniczone zostaną koszty funkcjonowania firmy oraz negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo uniezależni się energetycznie oraz znacząco zmniejszy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt zakłada rozbudowę instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii i systemem zarządzania energią oraz wymianę źródła ciepła na gruntową pompę ciepła oraz ocieplenie stropów.

Planowanym efektem oraz celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa „Pulanna” Sp. z o.o.

Kategoria interwencji

PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia; oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Umowa o dofinasowanie

POPW.01.02.00-06-0020/18-00

Wartość dofinansowania: 754 081,44 PLN

Wartość projektu: 1 091 214,67 PLN

Cele projektu:

Celem projektu jest pozyskanie, dzięki działaniom internacjonalizacyjnym zawartym w projekcie min. 4 kontrahentów na wybranych rynkach: Włoch, Holandii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji proj. tj. do 30.06.2021. Realizacja internacjonalizacji na podstawie Modelu Biznesowego opracowanego przez zewnętrznego eksperta jest kolejnym działaniem w strategii rozwoju firmy. Dzięki wysokiej jakości produktów i wprowadzaniu nowych serii wyrobów kosmetycznych, z każdym rokiem firma odnotowuje wzrost liczby odbiorców zagranicznych, przy czym firma widzi realną potrzebę wejścia na kolejne rynki zagraniczne ze swoimi produktami, które ze względu na swoje receptury, właściwości i wysoką jakość wykonania mogą być realną konkurencją na rynkach zagranicznych.

Planowane efekty:

Efektem projektu jest internacjonalizacja 2 linii produktów o największym potencjale eksportowym:

1) seria BIO-GOLD – luksusowa seria 5 kosmetyków dla kobiet dojrzałych potrzebujących regeneracji skóry zmęczonej;

2) seria CAVIAR & DIAMOND – seria składająca się z 3 kosmetyków dla kobiet ze skórą dojrzałą z pierwszymi oznakami starzenia oraz z widocznymi już zmarszczkami.

W efekcie zaplanowanych w projekcie działań, firma Pulanna Sp. z o.o. wejdzie na wybrane rynki: Holandia

Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie poprzez 3 kampanie na wybrane rynki.

Poprawa efektywności energetycznej w firmie “PULANNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018- 31.07.2019
Całkowita wartość projektu: 742 478,77 zł
Kwota dofinansowania projektu: 392 366,78 zł

W dniu 14.11.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Poprawa efektywności energetycznej w firmie “PULANNA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację prac termomodernizacyjnych, dzięki którym ograniczone zostaną koszty funkcjonowania firmy oraz negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie, dzięki któremu budynek zostanie zmodernizowany energetycznie i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Planowanym efektem oraz celem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa “PULANNA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zapytania ofertowe

Call Now Button

Facebook