Firma Pulanna sp z o.o. realizuje projekt z działania 1.6 RPO WL na lata 2007 - 2013 współfinansowane ze środków unijnych i budżetu Państwa.

Tytuł projektu: "Preparat kosmetyczny do opalania zawierający filtry UV pochodzenia naturalnego"
Krótki opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych kosmetyków do opalania opartych na filtrach UV pochodzenia naturalnego

Numer umowy o dofinansowanie: 03.12-UDA-RPLU.01.06.01-06-008/12


Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl
 
Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl
 
 
Realizujemy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013