REGULAMIN SERWISU

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do sklepu internetowego pulanna.com.pl
3.Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu internetowego pulanna.com.pl  potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Sklep internetowy pulanna.com.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 

4. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
5. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu lub e-maila.
6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego pulanna.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
7. Termin realizacji zamówienia  wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmy kurierskiej GLS lub DHL
8. Sklep internetowy pulanna.com.pl pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie sklepu.
9. Sklep internetowy pulanna.com.pl może w ramach promocji może stosować specjalne ceny wysyłki. W takim wypadku informacja zostanie umieszczona na stronie sklepu.
10. Promocje dostępne w sklepie internetowym pulanna.com.pl nie łączą się ze sobą.
11. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 12 wliczony jest w kwotę pobrania.
12. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem.
13. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto sklepu internetowego pulanna.com.pl
 
14. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez pulanna.com.pl ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
15. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem internetowym pulanna..com.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
16. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwroty prosimy kierować na adres sklepu internetowego pulanna.pl z dopiskiem „zwrot".  Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
18. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich .
19. Składając zamówienie w Sklepie internetowym  Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego pulanna.com.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
20. Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
21. Zabronione jest umieszczanie na stronach sklepu komentarzy, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność..

 

Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego pulanna.com .pl prosimy przesyłać na adres: sklep@pulanna.com.pl